Pedagogische visie (kinderen 0 tot 13 jaar)

De kinderopvang biedt kinderen een eigen leefwereld waarin ze spelen, leren en vrienden maken. Pedagogische medewerkers spelen een belangrijke rol in die leefwereld. Zij zijn de volwassenen die met hen een vertrouwde relatie aangaan. Zo bieden ze alles wat een kind nodig heeft; de zorg voor veiligheid en welbevinden, autonomie en participatie, spelen, leren en sociale relaties. De basis voor goede kinderopvang is, volgens ons, de professionele interactie die pedagogisch medewerkers aangaan met de kinderen.

Lees meer in onze uitgebreide pedagogische visie.