Personeel en groepssamenstelling

Wij gaan bij de planning van kinderen en personeel uit van de Wet Kinderopvang, het landelijk Convenant Kwaliteit Kinderopvang en de CAO Kinderopvang.

Lees in het document Groepssamenstelling en personeel hoe we dit toepassen bij onze kinderdagverblijven en bso's.