Play, learn and discover in Eindhoven

with children from all over the world

in an international environment

We are pleased to welcome you to Kinderstad International in Eindhoven. We offer professional Dutch day care and out of school care with an international dimension. At Childcare Columbus, International School Eindhoven and day care Nemo, High Tech Campus. Places where children of different nationalities meet to play, discover and learn. In a stimulating, familiar and safe environment where they can be themselves.

Please contact one of our branch locations so we can meet and tell all about our unique childcare. Also for more information about prices and possibilities.

Opgroeien in een internationale omgeving
We heten natuurlijk ook alle Nederlandse ouders van harte welkom bij Kinderstad International in Eindhoven. We bieden professionele, Nederlandstalige kinderopvang met een internationaal karakter. Bij kinderopvang Columbus, International School Eindhoven en kinderdagverblijf Nemo, High Tech Campus. Locaties waar kinderen van verschillende nationaliteiten samen komen om te spelen, leren en ontdekken. In een stimulerende, vertrouwde en veilige omgeving waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn.

Bel gerust met een van onze locaties zodat we met u kunnen kennismaken en alles kunnen vertellen over onze unieke kinderopvang. Ook al u meer wilt weten over onze tarieven en mogelijkheden.